Als onderdeel van de AISSR (Amsterdam Institute for Social Science Research) draagt ons onderzoeksteam middels wetenschappelijk onderzoek bij aan diverse vraagstukken rondom dakloosheid, doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en een zachte landing in de wijk. Deze vraagstukken worden aangedragen door verschillende gemeenten, regio’s en partners uit de lokale beroepspraktijk in Nederland.

In onze onderzoeksprojecten halen we ervaringen op vanuit diverse perspectieven op cliënt-, uitvoerend-, beleids en bestuurlijkniveau. Vaak doen we dit op basis van verschillende meetmomenten over de duur van meerdere maanden en/of jaren. De behoeften van de cliënt is hierbij het uitgangspunt. Ten einde hiervan wordt nauw samengwerkt met getrainde ervaringsdeskundig onderzoekers in verschillende fasen van het onderzoeksproces. Doel is om basis van deze (ervarings)kennis gezamenlijk (tussentijds) te leren en input te leveren voor veranderingen in beleid en de praktijk.

De meest recente inzichten uit wetenschap en praktijk worden daarnaast ook aangeboden door middel van executive programma’s aan de UvA Academy. Samen met CQ-procesmanagement biedt ons programma beroepsprofessionals inspiratie, kennis, tools en een netwerk om hen te helpen omgaan met vraagstukken van vandaag en morgen.


Delen

Nieuws

Oprichting Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt!

Voor het kunnen vervolgen van de sinds 2018 langlopende studies naar ambulantisering en regionalisering van cliënten van maatschappelijke opvang en beschermd wonen heeft Dr. Nienke Boesveldt begin oktober Onderzoeksinstituut Nienke Boesveldt opgericht. Over het onderzoeksinstituutHet Lees meer…

Contact

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 Kantoor

Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Afdeling Sociologie

Nieuwe Achtergracht 166 (kamer REC C6.17)
1018 WV Amsterdam
Postbus 15508, 1001 NA Amsterdam

 Contact opnemen

Dr. Nienke Boesveldt  
+316  42 12 80 51
n.f.boesveldt@uva.nl