Categories
Uncategorized

Onderzoek MO BW verhuisd

Op 15 Maart 2020, toen de wereld wel even iets anders aan haar hoofd had, is het 5 jarig Onderzoek naar ambulantisering en regionalisering van cliënten in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen verhuisd van de Universiteit Utrecht naar de Universiteit van Amsterdam. Bij deze Universiteit kan het team de komende jaren verder met haar Onderzoek bij het Amsterdams Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek (AISSR) binnen de onderzoeksgroep Politieke Sociologie. Het team sluit hiermee aan op een onderzoekstraditie binnen de UvA, en het vroegere werk van Leon Deben. Kijk voor meer informatie ook op https://www.uva.nl/shared-content/subsites/amsterdam-institute-for-social-science-research/en/research-groups/political-sociology/political-sociology.html

Categories
Nieuws

Studiereis naar Finland met het Leger des Heils

Van woensdag 26 februari tot vrijdag 28 februari vergezelden verschillende bestuursleden, directieleden en regiomanagers van het Leger des Heils, Nienke Boesveldt (UU/UvA) en Michiel van Hees (CQ-procesmanagement) voor een studiereis naar Finland.

Succesvolle aanpak reductie dak- en thuisloosheid
In Finland is het aantal daklozen in de afgelopen jaren drastisch afgenomen (zie de figuur hieronder), het is zelfs het enige land in Europa waar dakloosheid is afgenomen in plaats van gestegen. Door een landelijk programma voor huisvesting voor kwetsbare groepen dat is opgezet door de Y-foundation is het gelukt om daklozen te huisvesten, patiënten uit de psychiatrische klinieken te krijgen en de capaciteit van nachtopvang en hostels te reduceren. Er is nog wel sprake van een nachtopvang (shelter) in Helsinki maar die hebben niet meer de omvang van vroeger en hebben overbrugging tot doel.

Housing First op Finse wijze
Het landelijk programma gaat uit van Housing First principe. Een cliënt krijgt direct de sleutel tot zijn eigen huis (met bijbehorende rechten en plichten). In Nederland komt bij Housing First het beeld naar voren van een huis of appartement in de wijk waar een cliënt woont en daar begeleiding krijgt. Dat is in Finland voor een deel ook het geval. De cliënten in scattered housing zoals deze vorm van Housing First genoemd wordt, worden onder meer begeleid door het Leger des Heils. Maar er is een tweede versie van Housing First die het fundamenteel anders maakt dan de benadering in Nederland of bijvoorbeeld de Verenigde Staten; de community living versie van Housing First. Hierbij wonen zo’n 20 à 30 cliënten in hun eigen huis bij elkaar en hebben ook gemeenschappelijke ruimtes. Ook hier is begeleiding aanwezig, die hier zelfs kan slapen. Cliënten kunnen zorg weigeren, hier is geen consequentie aan verbonden voor hun woning. Wat wel belangrijk is dat men huur betaalt en geen overlast veroorzaakt, net als alle andere Finnen die huren. Ook de manier van huur betalen is zo ingericht dat de regie zoveel mogelijk bij de cliënt ligt. De cliënt krijgt huursubsidie en deze kan, tot 80%, rechtstreeks aan de verhuurder betaald worden. De cliënt betaalt dus altijd zelf huur, al is dat in de praktijk veel minder dan in Nederland. Als het fout gaat is er dus een veel minder grotere schuld terwijl toch iets van de eigen regie en autonomie van de cliënt wordt verwacht.

Leerpunten voor Nederland
Scheiden wonen/zorg:
In Finland is zorg en wonen consequent gescheiden. Cliënten bepalen zelf of ze een volgende stap naar een ander huis willen maken of dat ze op de plek blijven wonen waar ze nu ook wonen. Dit heeft grote impact op de continuïteit en stabiliteit van wonen en tevens ook de verhouding tussen cliënt en begeleiding: de regie ligt bij de bewoner.

Community living voor kwetsbare burgers
Een derde van de housing first woningen is geclusterd, een woonvorm waarin iedereen zijn eigen voordeur heeft maar een gemeenschappelijke ruimte deelt en gezamenlijk verantwoordelijk is voor huishoudelijke taken. Bewoners geven aan dit prettig te vinden en er lijkt goed bewijs dat er minder sprake is van eenzaamheid en terugval.

Financieel eigen regie naar vermogen: 
Ook hoe men omgaat met huursubsidie geeft een meer praktische benadering dan Nederland. Wel zoveel mogelijk eigen regie op financiën maar risico’s op schuldontwikkeling beperken.

Geinteresseerd geraakt in de Finse aanpak?
Op 3 april 2020 starten we weer met een nieuwe ronde van het Executive programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, geleid door Nienke Boesveldt (UvA) en Michiel van Hees (CQ-procesmanagement).

Meer informatie hierover en mogelijkheden tot inschrijven vindt u via deze link: https://academy.uva.nl/content/programmas/masterclass-mo-bw/maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-masterclass.html

Categories
Nieuws

Data nieuwe ronde Executive Programma MO/BW 2020 bekend!

Op vrijdag 24 april 2020 zal het Executive Programma MO/BW alsnog bij de UvA Academy van start gaan! 

Ook in 2020 zetten wij het Executive Programma Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen weer door. In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Geïnteresseerd? 
Meer informatie over het executive programma vindt u in deze brochure. De nieuwe, nog niet in deze brochure aangepaste data zijn: 24 april, 15 en 29 mei, 12, 19 en 26 juni. Najaar ’20 Finlandreis. Klik hier om de brochure in te zien.

Meer informatie en/of je aanmelden voor de digitale start? Klik dan op onderstaande link: https://academy.uva.nl/content/programmas/masterclass-mo-bw/maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-masterclass.html

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Categories
Agenda

Conference Dublin: Peer Research in the Area of Housing and Homelessness

On 20 november 2019 Focus Ireland, an Irish non-profit organization who delivers services for homeless people and people who are at risk of losing their house, organises a conference on peer-research in the field of homelessness and housing. The goal of the conference is to bring together different organisations in Europe that are concerned with peer-research in this field to share knowledge, best-practices and innovations.

Nienke Boesveldt, together with Maarten Davelaar (Social Research and Innovation), Sascha van den Dries and Marcia Bochem (researchers UU) and Robbert Brouwer (expert by experience), will give a presentation on experiences with peer-research. together Sascha and Robbert have interviewed more than 40 visitors of social relief shelters in different regions in the Netherlands. Before they started interviewing they were trained according to the PAja-method of Maarten Davelaar. As a duo they have a lot of experience with preparing questionaires, taking interviews and discussing research reports. During their presentation on november 20th they will talk about their experiences, the added-value of peer-research and some barriers they came across during their longterm dynamic collaboration as duo-researchers.

Important themes during the conference: 

 • The added value of the peer-methodology   
 • Preventing the peer from becoming a ‘token’
 • Commitments: time, money, personal and emotional investments
 • Peer research as a continuum – when do peer-researchers stop being peer? Methodology for development, labour and training.

Speakers:

 • Mungos (UK) 
 • Groundswell (UK) 
 • Jade Ward, York University (UK) 
 • Paja Project (NL): Nienke, Maarten, Marcia Robbert en Sascha
 • Focus Ireland (IE) 

Categories
Agenda

Conference Seattle – “Housing First – What’s Second? Empowerment, Health and Recovery!”

Researchers Nienke Boesveldt and Emmely van Dijk will speak at the Housing First Partners Conference in Seattle (WA) March 2020

In March our researchers Nienke Boesveldt and Emmely van Dijk will speak at the biannual Housing First Conference in Seattle.
During the conference various presentations, workshops and interviews will be heald with providers, researchers, policy makers and people with lived experience that are concerned with ending homelessness through Housing First. During these 4 days best-practices and knowledge will be shared about successful implementation and execution of Housing First to fuel empowerment, health and recovery of prior-homeless persons.

Based on her master thesis on Housing First in different country contexts Emmely – together with Nienke – will give a presentation on the influence of interpretations of the implementation of HF in different country contexts in Europe. She will show how different presumptions and ideas about the participants of Housing First will have a big impact on the execution and the effect of Housing First on its clients.

Want to know more about this research and the conference?

 • Registrations for the conference can be done here
 • An article based on Emmely’s research will soon be available here.

 

 

Categories
Agenda

Conferentie Seattle – “Housing First – What’s Second? Empowerment, Health and Recovery!”

Onderzoekers Nienke Boesveldt en Emmely van Dijk spreken op de Housing First Partners Conference in Seattle (WA) Maart 2020

In maart zullen onze onderzoekers Nienke Boesveldt en Emmely van Dijk spreken op de tweejaarlijkse Housing First conferentie in Seattle.
Tijdens de conferentie zullen verschillende presentaties, workshops en interviews worden gehouden met provides, onderzoekers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen die zich bezig houden met het beëindigen van dakloosheid middels Housing First.  Er zal tijdens deze 4 dagen dieper worden ingegaan op best-practices en kennis over hoe Housing First het meest succesvol kan worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Op basis van haar afstudeeronderzoek naar Housing First bij Platform 31 zal Emmely samen met Nienke een presentatie geven over de verscheiden interpretaties van de implementatie van housing first in verschillende settings in Europa. Ze zal laten zien dat verschillende aannamens en ideëen over de doelgroep en Housing First een belangrijke uitwerking hebben op het de uitvoering en het effect van Housing First.

 •  Inschrijven voor de conferentie kan hier 
 •  Meer lezen over het afstudeeronderzoek van Emmely van Dijk naar Housing First kan via deze link

 

 

Categories
Nieuws

Nu in de media: Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest

Recent is in de Trouw het artikel ‘Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest’ verschenen. Verschillende experts worden in het artikel ondervraagt over hoe het kan dat het aantal daklozen mensen toeneemt. Onder deze ook hoofdonderzoek Dr. Nienke Boeveldt. Ze legt uit dat het oplossen van dakloosheid begint met het toewijzen van een eigen huis aan een dakloos persoon, en hier niet mee eindigt:

“Het wonder van Housing First is dat het ook werkt voor de zwaarste groep. Je krijgt ook mensen die én verslaafd zijn én grote schulden hebben én telkens uitvallen in de nu gangbare hulproute in een woning.”

Lees het hele artikel hier: https://www.trouw.nl/verdieping/daklozen-hebben-allereerst-een-dak-nodig-daarna-volgt-de-rest~b7dc67fd/

Categories
Nieuws

Rapportage Voorkomen Terugval Utrecht staat online!

De eerste rapportage over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid in Utrecht is gereed. In opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams zijn er het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

De eerste rapportage (2019) kunt u hier lezen en downloaden.

Meer weten?
Op 8 oktober vond er een leerbijeenkomst Voorkomen Terugval Utrecht plaats voor betrokken ketenpartijen in Utrecht. Tevens zal er op de NEMO-studiedag voor medewerkers in de Utrechtse MO/BW-keten op 4 november ook in worden gegaan op de resultaten van het onderzoek.  Verslaglegging van deze evenementen zal later op deze pagina terug te vinden zijn.

Categories
Nieuws

Interview Platform31 met onderzoekster Emmely van Dijk over internationale implementatie Housing First

‘Housing First, een eigen dak boven het hoofd als vertrekpunt voor herstel’

Voor haar masterscriptie onderzocht Emmely van Dijk, onderzoekster in ons team, de ideëen over en implementatie van Housing First in 3 verschillende landen: Glasgow, Helsinki en Lissabon. In een interview met Platform31, waar ze haar afstudeerscriptie schreef, vertelt ze over haar bevindingen en wat we kunnen leren van buitenlandse ervaringen met Housing First.

In het interview vertelt ze over de werking en principes van Housing First, de verschillen in implementatie en huisvestingsbeleid, de rol van een buurt en het belang van stabilisatie, normalisatie, activatie en empowerment bij het herstel van ex-daklozen.

Het hele interview lezen?
Klik dan hier.

Verder praten over Housing First?
In samenwerking met Platform31 en Housing First Nederland zullen onderzoekers Emmely van Dijk en Nienke Boesveldt op 19 november een bijeenkomst ‘De Woonladder Voorbij’ waarin er verder ingegaan wordt op vragen rondom woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie kunt u vinden via deze link.