Presentatie van de resultaten onderzoek MO/BW: Rijnstreek

De Universiteit Utrecht heeft samen met ervaringsdeskundigen in de Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) onderzocht hoe (ex-)cliënten  van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen denken over zelfstandig wonen en de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. Hiervoor zijn vele cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren Lees meer…