Deze regionale kennisdag zal in het teken staan van maatschappelijke zorg in Holland Rijnland. De dag is bedoeld voor gemeentebestuurders en ambtenaren van wmo, welzijn, jeugd, veiligheid, wonen, werk en inkomen, schuldhulp, en medewerkers van wijkteams. Zij hebben de mogelijkheid om:

  • kennis te maken met de mensen over wie het gaat in de maatschappelijke zorg,
  • te leren van ervaringen van andere gemeenten met het realiseren van passende huisvesting, schuldhulp, toeleiding naar de arbeidsmarkt en nieuwe vormen van zorg,
  • kennis op te doen over wat zorgpartijen en ervaringsdeskundigen te bieden hebben,
  • ambtenaren van de centrumgemeente Leiden alles te vragen over de taken die zij nu uitvoeren en die straks bij de afzonderlijke gemeenten komen te liggen.

Het programma van de dag bestaat uit een gevarieerd aanbod van workshops in de volgende categorieën: kennismaken met de doelgroep; wonen; participatie; preventie, vroegsignalering en bemoeizorg; kennis en informatie MZ.

Hoofdonderzoekster Nienke Boesveldt zal een van de workshops verzorgen met als onderwerp:

Transitie en transformatie van de maatschappelijke zorg: wat vinden cliënten er zelf van?

In deze workshop presenteert hoofdonderzoeker Nienke Boesveldt de eerste resultaten van het onderzoek van de Universiteit Utrecht en ervaringsdeskundigen, naar hoe de cliënten Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen denken over zelfstandig wonen en de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg in de Rijnstreek.

 

Delen