De Universiteit Utrecht heeft samen met ervaringsdeskundigen in de Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) onderzocht hoe (ex-)cliënten  van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen denken over zelfstandig wonen en de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. Hiervoor zijn vele cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders uit de regio gesproken. Wij willen op 11 april aanstaande onze bevindingen aan jullie presenteren, en hierover met jullie in gesprek gaan.

Duo’s van ervaringsdeskundigen en onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in het kader van langerlopend onderzoek onder verschillende gemeenten in de zomer van 2018, naast gemeentelijke en niet-gemeentelijke professionals, twintig cliënten MO/BW uit de Rijnstreek geïnterviewd. Deze bijeenkomst gaat eerst in op deze cliëntervaringen en de eerste analyse van cijfermatige resultaten zoals deze over de nieuwe beleidsaanpak in de regio Rijnstreek bekend zijn. Zo blijken cliënten MO in deze regio, anders dan dezelfde cliënten MO in centrumgemeenten, meer voorwaarden te stellen aan uitstroom uit hun woonvoorziening: genoemde voorwaarden zijn o.a. een meer herstelgericht kader en de gewenste continuïteit van ondersteuning. Ook bespreken wij in deze bijeenkomst hoe cliënten MO en BW zelf aankijken tegen de idee van door-decentralisatie van het beleid MO/BW. Clienten uit de Rijnstreek blijken hier relatief veel over te kunnen zeggen, waar wij tijdens deze bijeenkomst op interactieve wijze op in zullen gaan. Deze cliëntervaringen verklaren wij in dit onderzoek o.a. door wat gemeentelijke en niet gemeentelijke professionals ons tijdens interviews vertellen.

De interactieve presentatie van de resultaten door Nienke Boesveldt zal plaatsvinden op donderdag 11 april van 15.30-16.30 in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
Aansluitend wordt een borrel georganiseerd voor de geïnteresseerden, waarin de mogelijkheid bestaat om nog na te praten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij: whulsbos@alphenaandenrijn.nl

Delen
Categorieën: Agenda