Categories
Nieuws

Rapportage regio Rijnstreek (2018) gereed!

De rapportage van regio Rijnstreek (2018) is gereed en u kunt deze nu downloaden:

Rapportage MO/BW 2018 Rijnstreek 2018 UU

Voor het onderzoek zijn vele cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders uit de regio Rijnstreek  geinterviewd en op 11 april 2019 presenteerde N. Boesveldt de eerste resultaten.

Categories
Agenda

Symposium: Ending Homelessness

Wat is er nodig om dak- en thuisloosheid in Amsterdam te voorkomen en te verhelpen? Wat weten we al? En naar welke antwoorden zoeken we nog? We nodigen je uit om samen met ervaringsdeskundigen, professionals, studenten, onderzoekers, beleidsmakers, vrijwilligers en docenten aan de slag te gaan tijdens het symposium ‘Ending homelessness’.

In lezingen, panelsessies, werksessies en mini-symposia worden praktijkervaringen, onderzoeksuitkomsten en beleidsperspectieven gedeeld en besproken. Zo kan worden vastgesteld wat al goed gaat en wat verbetering behoeft, resulterend in een gezamenlijke actielijst.
Hoofdonderzoekster N. Boesveldt zal ook haar bijdrage leveren aan dit symposium. Zo zal zij de eerste resultaten van het prospectief onderzoek MO/BW presenteren en onderdeel zijn van het panel.

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van:

  • Hogeschool van Amsterdam (Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work en het lectoraat Armoede Interventies)
  • Werkplaats Sociaal Domein
  • Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren Amsterdam
  • HVO-Querido
  • G4-USER, academische werkplaats openbare geestelijke gezondheidszorg
Opgeven voor dit symposium is nog mogelijk!
Kijk op deze website voor meer informatie:
Symposium: Ending Homelessness
Categories
Agenda

Start Executive Programma MO en BW 2019

Op 27 september 2019 starten we weer met het Executive Programma MO en BW 2019, een uitdagend programma inclusief studiereis naar Finland.

U kunt zich nog aanmelden!

Het programma is bedoeld voor beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Aanleiding en ambitie
  • Maatschappelijke effecten: Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
  • Decentralisatie van MO & BW: Regionale samenwerking
  • Landelijke toegankelijkheid: Sturing over regio’s heen
  • Toekomstscenario’s: Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets’

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op deze website:

https://executivemobw.sites.uu.nl