Wat is er nodig om dak- en thuisloosheid in Amsterdam te voorkomen en te verhelpen? Wat weten we al? En naar welke antwoorden zoeken we nog? We nodigen je uit om samen met ervaringsdeskundigen, professionals, studenten, onderzoekers, beleidsmakers, vrijwilligers en docenten aan de slag te gaan tijdens het symposium ‘Ending homelessness’.

In lezingen, panelsessies, werksessies en mini-symposia worden praktijkervaringen, onderzoeksuitkomsten en beleidsperspectieven gedeeld en besproken. Zo kan worden vastgesteld wat al goed gaat en wat verbetering behoeft, resulterend in een gezamenlijke actielijst.
Hoofdonderzoekster N. Boesveldt zal ook haar bijdrage leveren aan dit symposium. Zo zal zij de eerste resultaten van het prospectief onderzoek MO/BW presenteren en onderdeel zijn van het panel.

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van:

  • Hogeschool van Amsterdam (Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work en het lectoraat Armoede Interventies)
  • Werkplaats Sociaal Domein
  • Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren Amsterdam
  • HVO-Querido
  • G4-USER, academische werkplaats openbare geestelijke gezondheidszorg
Opgeven voor dit symposium is nog mogelijk!
Kijk op deze website voor meer informatie:
Delen
Categorieën: Agenda