Categories
Agenda

Conferentie Dublin: Peer Research in the Area of Housing and Homelessness

Op 20 november 2019 organiseert Focus Ireland, een Ierse non-profit organisatie die diensten aanbiedt voor mensen die dakloos zijn en mensen die het risico lopen dakloos te worden, een conferentie over peer-research op het gebied dakloosheid en huisvesting. Het doel van de bijeenkomst is om verschillende organisaties in Europa die zich actief bezighouden met peer-onderzoek op dit gebied samen te brengen en samen werk, kennis, best-practices en innovaties uit te wisselen.

Nienke Boesveldt zal samen met Maarten Davelaar (Sociaal Onderzoek & Innovatie), Sascha van den Dries (onderzoeker UU) en Robbert Brouwer (ervaringsdeskundige) een presentatie geven over hun ervaringen met peer-research. Samen hebben Sascha en Robbert al meer dan 40 interviews afgenomen met cliënten in MO/BW in verschillende regio’s in Nederland. Alvorens ze begonnen met interviewen zijn ze getraind als duo volgens de PAja-methode van Maarten Davelaar. Als duo hebben ze veel ervaring met het voorbereiden van interviewvragen, het afnemen van interviews en het bespreken van rapportages. Tijdens hun presentatie 20 november bespreken ze hun ervaringen, de meerwaarde van peer-research en de struikelblokken tijdens deze langdurige dynamische samenwerking.

Belangrijke thema’s tijdens de conferentie: 

  • De toegevoegde waarde van de peer-methodologie   
  • Het vermeiden van de ervaringsdeskundige als ‘token’
  • Commitments: tijd, geld, persoonlijke en emotionele investering
  • Peer onderzoek als een continuüm – wanneer stoppen peer-onderzoekers met “peer” zijn? Methodieken voor ontwikkeling, arbeid en training. 

Sprekers/presentaties: 

  • Mungos (UK) 
  • Groundswell (UK) 
  • Jade Ward, York University (UK) 
  • Paja Project (NL): Nienke, Maarten, Robbert en Sascha
  • Focus Ireland (IE) 

Categories
Nieuws

Rapportage regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed!

De rapportage van regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed. De rapportage is geschreven op basis van de eerste ronde interviews die in 2018 zijn afgenomen bij cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders in de regio.U kunt de rapportage downloaden via onderstaande link:

Rapportage 2018 Ambulantisering en Regionalisering MO BW regio Meierij en Bommelerwaard

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van de bijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard op 27 juni 2019 in ‘t Spectrum in Schijndel:

Een uitgebreide terugblik van de bijeenkomst en het programma van 27 juni vindt u hier.

Categories
Agenda

Leerbijeenkomst Movisie: Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Samen werken aan een buurt voor iedereen
In de leerbijeenkomst op 1 oktober 2019 denken gemeenteambtenaren, sociale professionals en ervaringsdeskundigen na over wat er nodig is om mensen met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de buurt. De bijeenkomst op 1 oktober staat in het teken van het perspectief van bewoners van beschermd wonen. Doe je mee?

Onderzoeker Nienke Boesveldt doet onderzoek naar wat cliënten beschermd wonen vinden van de ambulantisering*. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen als co-onderzoeker komen mooie en indringende verhalen boven. Welke ervaringen hebben cliënten en hoe wonen zij nu in de wijk? Welke wensen hebben zij? Boesveldt voert deze monitoring uit in een aantal regio’s. Tijdens de bijeenkomst geeft zij inzicht in de huidige stand van zaken: hoe ver zijn gemeenten met de decentralisatie en de ambulantisering en wat merken cliënten daar van?  In de bijeenkomst gaan we in op de resultaten van het onderzoek en komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

Wanneer? dinsdag 1 oktober 2019  van 10.00 tot 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).

Voor meer informatie en om aan te melden kijk op:
https://www.movisie.nl/agenda/beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis-deel-3 

Lees hier tevens het interview dat is afgenomen met Nienke haar onderzoeksmethode met ervaringsdeskundigen.