Op 20 november 2019 organiseert Focus Ireland, een Ierse non-profit organisatie die diensten aanbiedt voor mensen die dakloos zijn en mensen die het risico lopen dakloos te worden, een conferentie over peer-research op het gebied dakloosheid en huisvesting. Het doel van de bijeenkomst is om verschillende organisaties in Europa die zich actief bezighouden met peer-onderzoek op dit gebied samen te brengen en samen werk, kennis, best-practices en innovaties uit te wisselen.

Nienke Boesveldt zal samen met Maarten Davelaar (Sociaal Onderzoek & Innovatie), Sascha van den Dries (onderzoeker UU) en Robbert Brouwer (ervaringsdeskundige) een presentatie geven over hun ervaringen met peer-research. Samen hebben Sascha en Robbert al meer dan 40 interviews afgenomen met cliënten in MO/BW in verschillende regio’s in Nederland. Alvorens ze begonnen met interviewen zijn ze getraind als duo volgens de PAja-methode van Maarten Davelaar. Als duo hebben ze veel ervaring met het voorbereiden van interviewvragen, het afnemen van interviews en het bespreken van rapportages. Tijdens hun presentatie 20 november bespreken ze hun ervaringen, de meerwaarde van peer-research en de struikelblokken tijdens deze langdurige dynamische samenwerking.

Belangrijke thema’s tijdens de conferentie: 

  • De toegevoegde waarde van de peer-methodologie   
  • Het vermeiden van de ervaringsdeskundige als ’token’
  • Commitments: tijd, geld, persoonlijke en emotionele investering
  • Peer onderzoek als een continuüm – wanneer stoppen peer-onderzoekers met “peer” zijn? Methodieken voor ontwikkeling, arbeid en training. 

Sprekers/presentaties: 

  • Mungos (UK) 
  • Groundswell (UK) 
  • Jade Ward, York University (UK) 
  • Paja Project (NL): Nienke, Maarten, Robbert en Sascha
  • Focus Ireland (IE) 

Delen
Categorieën: Agenda