Categories
Nieuws

Nu in de media: Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest

Recent is in de Trouw het artikel ‘Daklozen hebben allereerst een dak nodig, daarna volgt de rest’ verschenen. Verschillende experts worden in het artikel ondervraagt over hoe het kan dat het aantal daklozen mensen toeneemt. Onder deze ook hoofdonderzoek Dr. Nienke Boeveldt. Ze legt uit dat het oplossen van dakloosheid begint met het toewijzen van een eigen huis aan een dakloos persoon, en hier niet mee eindigt:

“Het wonder van Housing First is dat het ook werkt voor de zwaarste groep. Je krijgt ook mensen die én verslaafd zijn én grote schulden hebben én telkens uitvallen in de nu gangbare hulproute in een woning.”

Lees het hele artikel hier: https://www.trouw.nl/verdieping/daklozen-hebben-allereerst-een-dak-nodig-daarna-volgt-de-rest~b7dc67fd/

Categories
Nieuws

Rapportage Voorkomen Terugval Utrecht staat online!

De eerste rapportage over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid in Utrecht is gereed. In opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams zijn er het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

De eerste rapportage (2019) kunt u hier lezen en downloaden.

Meer weten?
Op 8 oktober vond er een leerbijeenkomst Voorkomen Terugval Utrecht plaats voor betrokken ketenpartijen in Utrecht. Tevens zal er op de NEMO-studiedag voor medewerkers in de Utrechtse MO/BW-keten op 4 november ook in worden gegaan op de resultaten van het onderzoek.  Verslaglegging van deze evenementen zal later op deze pagina terug te vinden zijn.

Categories
Nieuws

Interview Platform31 met onderzoekster Emmely van Dijk over internationale implementatie Housing First

‘Housing First, een eigen dak boven het hoofd als vertrekpunt voor herstel’

Voor haar masterscriptie onderzocht Emmely van Dijk, onderzoekster in ons team, de ideëen over en implementatie van Housing First in 3 verschillende landen: Glasgow, Helsinki en Lissabon. In een interview met Platform31, waar ze haar afstudeerscriptie schreef, vertelt ze over haar bevindingen en wat we kunnen leren van buitenlandse ervaringen met Housing First.

In het interview vertelt ze over de werking en principes van Housing First, de verschillen in implementatie en huisvestingsbeleid, de rol van een buurt en het belang van stabilisatie, normalisatie, activatie en empowerment bij het herstel van ex-daklozen.

Het hele interview lezen?
Klik dan hier.

Verder praten over Housing First?
In samenwerking met Platform31 en Housing First Nederland zullen onderzoekers Emmely van Dijk en Nienke Boesveldt op 19 november een bijeenkomst ‘De Woonladder Voorbij’ waarin er verder ingegaan wordt op vragen rondom woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie kunt u vinden via deze link.

 

 

 

Categories
Nieuws

Interview van Movisie met Nienke Boesveldt: ‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’

‘Door inzet van ervaringsdeskundigen wordt er besproken waar normaal niet over gesproken wordt’

Eind september nam Movisie een interview af met Nienke Boesveldt over haar onderzoekswerkzaamheden in het kader van ambulantisering en regionalisering van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verschillende regio’s. In het interview ging ze verder in op de meerwaarde van onderzoek naar deze ontwikkelingen, de meerwaarde van de samenwerking met ervaringsdeskundige duo-onderzoekers en de vertaalslag van onderzoek naar de praktijk.

Het volledige interview kunt u hieronder lezen:
https://www.movisie.nl/artikel/door-inzet-ervaringsdeskundigen-wordt-er-besproken-waar-normaal-niet-over-gesproken-wordt

Tevens organiseerde Nienke in samenwerking met Movisie een aantal bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond plaats op 1 oktober met het thema ‘van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Hier presenteerde ze samen met haar duo-onderzoekers de resultaten van het onderzoek aan professionals die werkzaam zijn in de wijk.

Categories
Nieuws

Nu in de media: Waarom veel ex-daklozen personen toch weer op straat belanden

Vandaag is in de Trouw het artikel ‘Waarom veel ex-daklozen toch weer op straat belanden’ verschenen naar aanleiding van de rapportage ‘Voorkomen terugval’. In het artikel bespreekt hoofdondzoeker Dr. Nienke Boesveldt de resultaten uit de eerste meting van het 5-jarig onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams. Voor het onderzoek zijn het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

Het volledige rapport is hier te lezen, het Trouw artikel vindt u hier. Wilt u meer informatie over het onderzoek neem dan contact met ons op via onderzoek-mobw@uu.nl.

Categories
Agenda

Start Executive Programma MO/BW, 2e ronde 2019!

Op vrijdag 11 oktober zal het Executive Programma MO/BW weer van start gaan! 

In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke
concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Geïnteresseerd? Meer over het executive programma MO/BW leest u hier!

Inschrijven kan nog tot 11 oktober!
Stuur daarvoor een mail naar n.f.boesveldt@uu.nl

 

 

 

Categories
Agenda

Expertmeeting: Onderzoek voor en door Mensen in Kwetsbare Situaties

Voor het (Amsterdamse) onderzoeksveld in het sociaal domein organiseert De Omslag / Meetellen in Amsterdam een expertmeeting. Onder leiding van Nienke Boesveldt, Assistant-Professor of Interdisciplinary Social Science, UU en ervaren onderzoeker, gaan we met elkaar in gesprek over onderzoek uitgevoerd voor en door mensen in kwetsbare situaties. Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet men op letten bij het opzetten van een dergelijk onderzoeksteam en -methode?

Programma
Op de agenda staan de dilemma’s rond onderzoek en methode voor (en door) de mensen in meest kwetsbare situaties. Deze doelgroepen vragen om een extra inspanning op methode en benadering, tenminste – dat denken we. We onderzoeken de voor en nadelen van meer participatief (actie) onderzoek in Amsterdam, bijvoorbeeld:

  • Bereiken meest kwetsbare doelgroepen: hoe ver ga je? Via welke wegen en met welke consequenties?
  • Wat is de expertise van een onderzoeker? Het verband tussen methode en vraag.
  • Wat is binnen participatief onderzoek de rol van/ambitie: meedoen, medezeggenschap of zeggenschap?
Interesse?
Dit is een besloten evenement. Bent u actief in Amsterdam op dit thema, heef u interesse of denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Dan kunt u tijdig contact opnemen met esmeralda@meetellen.nlom te kijken wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten.