Vandaag is in de Trouw het artikel ‘Waarom veel ex-daklozen toch weer op straat belanden’ verschenen naar aanleiding van de rapportage ‘Voorkomen terugval’. In het artikel bespreekt hoofdondzoeker Dr. Nienke Boesveldt de resultaten uit de eerste meting van het 5-jarig onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams. Voor het onderzoek zijn het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

Het volledige rapport is hier te lezen, het Trouw artikel vindt u hier. Wilt u meer informatie over het onderzoek neem dan contact met ons op via onderzoek-mobw@uu.nl.

Delen
Categorieën: Nieuws