Categories
Nieuws

Nu in de media: Waarom veel ex-daklozen personen toch weer op straat belanden

Vandaag is in de Trouw het artikel ‘Waarom veel ex-daklozen toch weer op straat belanden’ verschenen naar aanleiding van de rapportage ‘Voorkomen terugval’. In het artikel bespreekt hoofdondzoeker Dr. Nienke Boesveldt de resultaten uit de eerste meting van het 5-jarig onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht, het Leger des Heils, de Tussenvoorziening, Lister, Kwintes en de Buurtteams. Voor het onderzoek zijn het afgelopen half jaar samen met ervaringsdeskundigen 69 interviews afgenomen met mensen in de nachtopvang, laagdrempelige opvang en beschermd wonen voorzieningen. Een deel van deze respondenten is herhaaldelijk eerder dakloos geweest en ander deel van hen gaat binnen 8 maanden uitstromen naar een eigen woning of is recentelijk uitgestroomd. In de interviews is gevraagd naar ervaringen met uitstroom naar een eigen woning, ervaringen met hulpverlening, het sociale netwerk, financiële zelfredzaamheid en zinvolle daginvulling. Door deze mensen de komende over 5 jaar te volgen hopen we gezamenlijk meer te leren over de oorzaken van herhaaldelijke dakloosheid, vanuit cliëntperspectief te  leren wat er beter kan om zo te zorgen voor duurzame uitstroom van kwetsbare personen in Utrecht.

Het volledige rapport is hier te lezen, het Trouw artikel vindt u hier. Wilt u meer informatie over het onderzoek neem dan contact met ons op via onderzoek-mobw@uu.nl.

Categories
Agenda

Start Executive Programma MO/BW, 2e ronde 2019!

Op vrijdag 11 oktober zal het Executive Programma MO/BW weer van start gaan! 

In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke
concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Geïnteresseerd? Meer over het executive programma MO/BW leest u hier!

Inschrijven kan nog tot 11 oktober!
Stuur daarvoor een mail naar n.f.boesveldt@uu.nl

 

 

 

Categories
Agenda

Expertmeeting: Onderzoek voor en door Mensen in Kwetsbare Situaties

Voor het (Amsterdamse) onderzoeksveld in het sociaal domein organiseert De Omslag / Meetellen in Amsterdam een expertmeeting. Onder leiding van Nienke Boesveldt, Assistant-Professor of Interdisciplinary Social Science, UU en ervaren onderzoeker, gaan we met elkaar in gesprek over onderzoek uitgevoerd voor en door mensen in kwetsbare situaties. Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet men op letten bij het opzetten van een dergelijk onderzoeksteam en -methode?

Programma
Op de agenda staan de dilemma’s rond onderzoek en methode voor (en door) de mensen in meest kwetsbare situaties. Deze doelgroepen vragen om een extra inspanning op methode en benadering, tenminste – dat denken we. We onderzoeken de voor en nadelen van meer participatief (actie) onderzoek in Amsterdam, bijvoorbeeld:

 • Bereiken meest kwetsbare doelgroepen: hoe ver ga je? Via welke wegen en met welke consequenties?
 • Wat is de expertise van een onderzoeker? Het verband tussen methode en vraag.
 • Wat is binnen participatief onderzoek de rol van/ambitie: meedoen, medezeggenschap of zeggenschap?
Interesse?
Dit is een besloten evenement. Bent u actief in Amsterdam op dit thema, heef u interesse of denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Dan kunt u tijdig contact opnemen met esmeralda@meetellen.nlom te kijken wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten.
Categories
Agenda

Conferentie Dublin: Peer Research in the Area of Housing and Homelessness

Op 20 november 2019 organiseert Focus Ireland, een Ierse non-profit organisatie die diensten aanbiedt voor mensen die dakloos zijn en mensen die het risico lopen dakloos te worden, een conferentie over peer-research op het gebied dakloosheid en huisvesting. Het doel van de bijeenkomst is om verschillende organisaties in Europa die zich actief bezighouden met peer-onderzoek op dit gebied samen te brengen en samen werk, kennis, best-practices en innovaties uit te wisselen.

Nienke Boesveldt zal samen met Maarten Davelaar (Sociaal Onderzoek & Innovatie), Sascha van den Dries (onderzoeker UU) en Robbert Brouwer (ervaringsdeskundige) een presentatie geven over hun ervaringen met peer-research. Samen hebben Sascha en Robbert al meer dan 40 interviews afgenomen met cliënten in MO/BW in verschillende regio’s in Nederland. Alvorens ze begonnen met interviewen zijn ze getraind als duo volgens de PAja-methode van Maarten Davelaar. Als duo hebben ze veel ervaring met het voorbereiden van interviewvragen, het afnemen van interviews en het bespreken van rapportages. Tijdens hun presentatie 20 november bespreken ze hun ervaringen, de meerwaarde van peer-research en de struikelblokken tijdens deze langdurige dynamische samenwerking.

Belangrijke thema’s tijdens de conferentie: 

 • De toegevoegde waarde van de peer-methodologie   
 • Het vermeiden van de ervaringsdeskundige als ‘token’
 • Commitments: tijd, geld, persoonlijke en emotionele investering
 • Peer onderzoek als een continuüm – wanneer stoppen peer-onderzoekers met “peer” zijn? Methodieken voor ontwikkeling, arbeid en training. 

Sprekers/presentaties: 

 • Mungos (UK) 
 • Groundswell (UK) 
 • Jade Ward, York University (UK) 
 • Paja Project (NL): Nienke, Maarten, Robbert en Sascha
 • Focus Ireland (IE) 

Categories
Nieuws

Rapportage regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed!

De rapportage van regio Meierij en Bommelerwaard (2018) is gereed. De rapportage is geschreven op basis van de eerste ronde interviews die in 2018 zijn afgenomen bij cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders in de regio.U kunt de rapportage downloaden via onderstaande link:

Rapportage 2018 Ambulantisering en Regionalisering MO BW regio Meierij en Bommelerwaard

Hieronder ziet u een sfeerimpressie van de bijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard op 27 juni 2019 in ‘t Spectrum in Schijndel:

Een uitgebreide terugblik van de bijeenkomst en het programma van 27 juni vindt u hier.

Categories
Agenda

Leerbijeenkomst Movisie: Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Samen werken aan een buurt voor iedereen
In de leerbijeenkomst op 1 oktober 2019 denken gemeenteambtenaren, sociale professionals en ervaringsdeskundigen na over wat er nodig is om mensen met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de buurt. De bijeenkomst op 1 oktober staat in het teken van het perspectief van bewoners van beschermd wonen. Doe je mee?

Onderzoeker Nienke Boesveldt doet onderzoek naar wat cliënten beschermd wonen vinden van de ambulantisering*. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen als co-onderzoeker komen mooie en indringende verhalen boven. Welke ervaringen hebben cliënten en hoe wonen zij nu in de wijk? Welke wensen hebben zij? Boesveldt voert deze monitoring uit in een aantal regio’s. Tijdens de bijeenkomst geeft zij inzicht in de huidige stand van zaken: hoe ver zijn gemeenten met de decentralisatie en de ambulantisering en wat merken cliënten daar van?  In de bijeenkomst gaan we in op de resultaten van het onderzoek en komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

Wanneer? dinsdag 1 oktober 2019  van 10.00 tot 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).

Voor meer informatie en om aan te melden kijk op:
https://www.movisie.nl/agenda/beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis-deel-3 

Lees hier tevens het interview dat is afgenomen met Nienke haar onderzoeksmethode met ervaringsdeskundigen.

Categories
Nieuws

Publicatie ‘De blauwe aanpak van verward gedrag’ staat nu online

Het artikel van Nienke Boesveldt ‘De blauwe aanpak van verward gedrag’ over de rol van de politie bij verward gedrag, gepubliceerd in het zomertijdschrift Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, is nu ook online te lezen via onderstaande link.

De blauwe aanpak van verward gedrag

 

Categories
Nieuws

How Finland Solved Homelessness @ WeMakeThe.City Festival

Op het WeMakeThe.City festival van Pakhuis de Zwijger heeft Nienke Boesveldt op woensdag 19 juni de break-out sessie ‘How Finland ended homelessness’ gemodereerd en heeft daarna haar eigen onderzoek besproken met het publiek.

Tijdens de sessie is Juha Kaakinen ingegaan op hoe Finland dakloosheid oplost: door mensen zonder huis en huis te geven. Nu is dit natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wilt u meer weten over hoe Finland dit precies voor elkaar heeft gekregen? Het executive programma inclusief studiereis naar Finland begint weer op 27 september. U kunt zich inschrijven via: https://executivemobw.sites.uu.nl/aanmelden/

Wilt u meer weten over de break-out sessie? Kijk dan op:

How Finland solved homelessness

Categories
Agenda

14th European Research Conference on Homelessness

Op 20 september vindt in Helsingborg (Zweden) het 14de Europese congres over dakloosheid van FEANTSA plaats. Op dit congres komen onderzoekers, beleidsmakers, en mensen uit de praktijk bij elkaar om samen te praten over oplossingen voor dakloosheid. Vanuit ons onderzoeksteam vertrekken Nienke Boesveldt, Chahida Bouhamou en Edo Paardekooper naar Helsingborg om een presentatie te houden over hoe cliënten in Nederland denken over ambulantisering.

Voor meer informatie zie:

https://www.feantsaresearch.org/en/conference-presentations/2019/09/20/14th-european-research-conference-on-homelessness?bcParent=760

 

Categories
Agenda

Congres: De woonladder voorbij

In samenwering met onderzoek MO/BW en Housing First Nederland  organiseert Platform31 deze middag om vragen rond woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te beantwoorden. Het programma wordt eind september bekendgemaakt. Aanmelding gaat via Platform 31.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-woonladder-voorbij