Congres: De woonladder voorbij

In samenwering met onderzoek MO/BW en Housing First Nederland  organiseert Platform31 deze middag om vragen rond woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te beantwoorden. Het programma wordt eind september bekendgemaakt. Aanmelding gaat via Platform 31. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-woonladder-voorbij    

Bijeenkomst Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard

Op een warme donderdag, 27 juni 2019, was ’t Spectrum in Schijndel het toneel voor een bijeenkomst over beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de regio Meierij en Bommelerwaard, die was georganiseerd door de samenwerkende gemeenten in deze regio. De middag begon met een interview met wethouder Peter Raaijmakers (Sint-Michielsgestel), Lees meer…

Publicatie over Dakloosheid in de The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Hoofdonderzoeker N. Boesveldt heeft recentelijk een artikel geschreven over dakloosheid in stedelijke en landelijke gebieden. Het artikel richt zich o.a. op de specifieke constructie van dakloosheid als sociaal probleem. Het artikel is gepubliceerd (april 2019) in The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Als u de publicatie ”Homelessness” wilt Lees meer…