Publicatie over Dakloosheid in de The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Hoofdonderzoeker N. Boesveldt heeft recentelijk een artikel geschreven over dakloosheid in stedelijke en landelijke gebieden. Het artikel richt zich o.a. op de specifieke constructie van dakloosheid als sociaal probleem. Het artikel is gepubliceerd (april 2019) in The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Als u de publicatie ”Homelessness” wilt Lees meer…

Symposium: Ending Homelessness

Wat is er nodig om dak- en thuisloosheid in Amsterdam te voorkomen en te verhelpen? Wat weten we al? En naar welke antwoorden zoeken we nog? We nodigen je uit om samen met ervaringsdeskundigen, professionals, studenten, onderzoekers, beleidsmakers, vrijwilligers en docenten aan de slag te gaan tijdens het symposium ‘Ending Lees meer…

Presentatie van de resultaten onderzoek MO/BW: Rijnstreek

De Universiteit Utrecht heeft samen met ervaringsdeskundigen in de Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem) onderzocht hoe (ex-)cliënten  van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen denken over zelfstandig wonen en de doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg. Hiervoor zijn vele cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren Lees meer…