Categories
Agenda

Conferentie Seattle – “Housing First – What’s Second? Empowerment, Health and Recovery!”

Onderzoekers Nienke Boesveldt en Emmely van Dijk spreken op de Housing First Partners Conference in Seattle (WA) Maart 2020

In maart zullen onze onderzoekers Nienke Boesveldt en Emmely van Dijk spreken op de tweejaarlijkse Housing First conferentie in Seattle.
Tijdens de conferentie zullen verschillende presentaties, workshops en interviews worden gehouden met provides, onderzoekers, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen die zich bezig houden met het beëindigen van dakloosheid middels Housing First.  Er zal tijdens deze 4 dagen dieper worden ingegaan op best-practices en kennis over hoe Housing First het meest succesvol kan worden geïmplementeerd en uitgevoerd. Op basis van haar afstudeeronderzoek naar Housing First bij Platform 31 zal Emmely samen met Nienke een presentatie geven over de verscheiden interpretaties van de implementatie van housing first in verschillende settings in Europa. Ze zal laten zien dat verschillende aannamens en ideëen over de doelgroep en Housing First een belangrijke uitwerking hebben op het de uitvoering en het effect van Housing First.

 •  Inschrijven voor de conferentie kan hier 
 •  Meer lezen over het afstudeeronderzoek van Emmely van Dijk naar Housing First kan via deze link

 

 

Categories
Agenda

Start Executive Programma MO/BW, 2e ronde 2019!

Op vrijdag 11 oktober zal het Executive Programma MO/BW weer van start gaan! 

In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke
concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van urgenties, of het realiseren van een time-out voorziening. Dit zijn voorbeelden, maar ook uw eigen praktijkervaringen zullen de revue passeren.

Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Na terugkomst bouwen we op dit gezamenlijk referentiekader voort. De laatste bijeenkomst betreft de ontwikkeling op lange termijn, de zgn. houtskoolschets en scenario’s die we kunnen maken voor de toekomst, wanneer we goed kijken naar wat we dan al weten.

Geïnteresseerd? Meer over het executive programma MO/BW leest u hier!

Inschrijven kan nog tot 11 oktober!
Stuur daarvoor een mail naar n.f.boesveldt@uu.nl

 

 

 

Categories
Agenda

Expertmeeting: Onderzoek voor en door Mensen in Kwetsbare Situaties

Voor het (Amsterdamse) onderzoeksveld in het sociaal domein organiseert De Omslag / Meetellen in Amsterdam een expertmeeting. Onder leiding van Nienke Boesveldt, Assistant-Professor of Interdisciplinary Social Science, UU en ervaren onderzoeker, gaan we met elkaar in gesprek over onderzoek uitgevoerd voor en door mensen in kwetsbare situaties. Wat zijn de ervaringen? Wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet men op letten bij het opzetten van een dergelijk onderzoeksteam en -methode?

Programma
Op de agenda staan de dilemma’s rond onderzoek en methode voor (en door) de mensen in meest kwetsbare situaties. Deze doelgroepen vragen om een extra inspanning op methode en benadering, tenminste – dat denken we. We onderzoeken de voor en nadelen van meer participatief (actie) onderzoek in Amsterdam, bijvoorbeeld:

 • Bereiken meest kwetsbare doelgroepen: hoe ver ga je? Via welke wegen en met welke consequenties?
 • Wat is de expertise van een onderzoeker? Het verband tussen methode en vraag.
 • Wat is binnen participatief onderzoek de rol van/ambitie: meedoen, medezeggenschap of zeggenschap?
Interesse?
Dit is een besloten evenement. Bent u actief in Amsterdam op dit thema, heef u interesse of denkt u een bijdrage te kunnen leveren? Dan kunt u tijdig contact opnemen met esmeralda@meetellen.nlom te kijken wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten.
Categories
Agenda

Conferentie Dublin: Peer Research in the Area of Housing and Homelessness

Op 20 november 2019 organiseert Focus Ireland, een Ierse non-profit organisatie die diensten aanbiedt voor mensen die dakloos zijn en mensen die het risico lopen dakloos te worden, een conferentie over peer-research op het gebied dakloosheid en huisvesting. Het doel van de bijeenkomst is om verschillende organisaties in Europa die zich actief bezighouden met peer-onderzoek op dit gebied samen te brengen en samen werk, kennis, best-practices en innovaties uit te wisselen.

Nienke Boesveldt zal samen met Maarten Davelaar (Sociaal Onderzoek & Innovatie), Sascha van den Dries (onderzoeker UU) en Robbert Brouwer (ervaringsdeskundige) een presentatie geven over hun ervaringen met peer-research. Samen hebben Sascha en Robbert al meer dan 40 interviews afgenomen met cliënten in MO/BW in verschillende regio’s in Nederland. Alvorens ze begonnen met interviewen zijn ze getraind als duo volgens de PAja-methode van Maarten Davelaar. Als duo hebben ze veel ervaring met het voorbereiden van interviewvragen, het afnemen van interviews en het bespreken van rapportages. Tijdens hun presentatie 20 november bespreken ze hun ervaringen, de meerwaarde van peer-research en de struikelblokken tijdens deze langdurige dynamische samenwerking.

Belangrijke thema’s tijdens de conferentie: 

 • De toegevoegde waarde van de peer-methodologie   
 • Het vermeiden van de ervaringsdeskundige als ‘token’
 • Commitments: tijd, geld, persoonlijke en emotionele investering
 • Peer onderzoek als een continuüm – wanneer stoppen peer-onderzoekers met “peer” zijn? Methodieken voor ontwikkeling, arbeid en training. 

Sprekers/presentaties: 

 • Mungos (UK) 
 • Groundswell (UK) 
 • Jade Ward, York University (UK) 
 • Paja Project (NL): Nienke, Maarten, Robbert en Sascha
 • Focus Ireland (IE) 

Categories
Agenda

Leerbijeenkomst Movisie: Van beschermd wonen naar beschermd thuis

Samen werken aan een buurt voor iedereen
In de leerbijeenkomst op 1 oktober 2019 denken gemeenteambtenaren, sociale professionals en ervaringsdeskundigen na over wat er nodig is om mensen met een verhoogde (psychische) kwetsbaarheid zich thuis te laten voelen in de buurt. De bijeenkomst op 1 oktober staat in het teken van het perspectief van bewoners van beschermd wonen. Doe je mee?

Onderzoeker Nienke Boesveldt doet onderzoek naar wat cliënten beschermd wonen vinden van de ambulantisering*. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen als co-onderzoeker komen mooie en indringende verhalen boven. Welke ervaringen hebben cliënten en hoe wonen zij nu in de wijk? Welke wensen hebben zij? Boesveldt voert deze monitoring uit in een aantal regio’s. Tijdens de bijeenkomst geeft zij inzicht in de huidige stand van zaken: hoe ver zijn gemeenten met de decentralisatie en de ambulantisering en wat merken cliënten daar van?  In de bijeenkomst gaan we in op de resultaten van het onderzoek en komen ook ervaringsdeskundigen aan het woord.

Wanneer? dinsdag 1 oktober 2019  van 10.00 tot 13.00 uur (met inloop vanaf 9.45 uur en inclusief lunch).

Voor meer informatie en om aan te melden kijk op:
https://www.movisie.nl/agenda/beschermd-wonen-naar-beschermd-thuis-deel-3 

Lees hier tevens het interview dat is afgenomen met Nienke haar onderzoeksmethode met ervaringsdeskundigen.

Categories
Agenda

14th European Research Conference on Homelessness

Op 20 september vindt in Helsingborg (Zweden) het 14de Europese congres over dakloosheid van FEANTSA plaats. Op dit congres komen onderzoekers, beleidsmakers, en mensen uit de praktijk bij elkaar om samen te praten over oplossingen voor dakloosheid. Vanuit ons onderzoeksteam vertrekken Nienke Boesveldt, Chahida Bouhamou en Edo Paardekooper naar Helsingborg om een presentatie te houden over hoe cliënten in Nederland denken over ambulantisering.

Voor meer informatie zie:

https://www.feantsaresearch.org/en/conference-presentations/2019/09/20/14th-european-research-conference-on-homelessness?bcParent=760

 

Categories
Agenda

Congres: De woonladder voorbij

In samenwering met onderzoek MO/BW en Housing First Nederland  organiseert Platform31 deze middag om vragen rond woonvormen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te beantwoorden. Het programma wordt eind september bekendgemaakt. Aanmelding gaat via Platform 31.

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/de-woonladder-voorbij

 

 

Categories
Agenda

Leerbijeenkomst Voorkomen Terugval

Voor de Utrechtse partners wordt op dinsdag 8 oktober van 13.00 tot 17.00 een leerbijeenkomst georganiseerd in het Academiegebouw in de binnenstad in het kader van het langlopend onderzoek ter voorkoming van terugval. Op de bijeenkomst zal het thema voorkomen van terugval in dakloosheid centraal staan. Verschillende Utrechtse ketenpartners zullen samenkomen om te luisteren naar de uitkomsten van het onderzoek en samen verder te denken hoe we terugval in dakloosheid in de stad nog duurzamer kunnen aanpakken.

Wilt u meer weten over dit onderzoek kijk dan hier.

Categories
Agenda

Symposium: Ending Homelessness

Wat is er nodig om dak- en thuisloosheid in Amsterdam te voorkomen en te verhelpen? Wat weten we al? En naar welke antwoorden zoeken we nog? We nodigen je uit om samen met ervaringsdeskundigen, professionals, studenten, onderzoekers, beleidsmakers, vrijwilligers en docenten aan de slag te gaan tijdens het symposium ‘Ending homelessness’.

In lezingen, panelsessies, werksessies en mini-symposia worden praktijkervaringen, onderzoeksuitkomsten en beleidsperspectieven gedeeld en besproken. Zo kan worden vastgesteld wat al goed gaat en wat verbetering behoeft, resulterend in een gezamenlijke actielijst.
Hoofdonderzoekster N. Boesveldt zal ook haar bijdrage leveren aan dit symposium. Zo zal zij de eerste resultaten van het prospectief onderzoek MO/BW presenteren en onderdeel zijn van het panel.

Het symposium is een gezamenlijk initiatief van:

 • Hogeschool van Amsterdam (Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Social Work en het lectoraat Armoede Interventies)
 • Werkplaats Sociaal Domein
 • Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren Amsterdam
 • HVO-Querido
 • G4-USER, academische werkplaats openbare geestelijke gezondheidszorg
Opgeven voor dit symposium is nog mogelijk!
Kijk op deze website voor meer informatie:
Symposium: Ending Homelessness
Categories
Agenda

Start Executive Programma MO en BW 2019

Op 27 september 2019 starten we weer met het Executive Programma MO en BW 2019, een uitdagend programma inclusief studiereis naar Finland.

U kunt zich nog aanmelden!

Het programma is bedoeld voor beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Ontwikkeling maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Aanleiding en ambitie
 • Maatschappelijke effecten: Vereenzaming, ontregeling, veiligheid en verward gedrag
 • Decentralisatie van MO & BW: Regionale samenwerking
 • Landelijke toegankelijkheid: Sturing over regio’s heen
 • Toekomstscenario’s: Capaciteitsontwikkeling / de ‘houtskoolschets’

Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelding op deze website:

https://executivemobw.sites.uu.nl