Publicatie over Dakloosheid in de The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies

Hoofdonderzoeker N. Boesveldt heeft recentelijk een artikel geschreven over dakloosheid in stedelijke en landelijke gebieden. Het artikel richt zich o.a. op de specifieke constructie van dakloosheid als sociaal probleem. Het artikel is gepubliceerd (april 2019) in The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies. Als u de publicatie ”Homelessness” wilt Read more…

Rapportage regio Rijnstreek (2018) gereed!

De rapportage van regio Rijnstreek (2018) is gereed en u kunt deze nu downloaden: Rapportage MO/BW 2018 Rijnstreek 2018 UU Voor het onderzoek zijn vele cliënten, professionals van zorgorganisaties, corporaties, gemeenteambtenaren en wethouders uit de regio Rijnstreek  geinterviewd en op 11 april 2019 presenteerde N. Boesveldt de eerste resultaten.