Onderwijs voor professionals
Je blijven ontwikkelen op academisch niveau en tegelijk je carrière een boost geven? In samenwerking met de UvA Academy maken dr. Nienke Boesveldt en Ir. Michiel van Hees van CQ procesmanagement de meest recente inzichten uit wetenschap en praktijk toegankelijk voor professionals. Onze executive programmas  helpen je om te gaan met vraagstukken van vandaag en morgen. Onze programma’s geven je de inspiratie, de kennis, de tools en het netwerk.

Tevens ontvangt elk van de deelnemers toegang tot een online omgeving waarin ook na het programma gebruik kan worden gemaakt van onderlinge uitwisseling van kennis en ideeën. 

Aanbod
Momenteel bieden wij twee executive programma’s aan:

Executive programma MO/BW
In dit executive programma zullen wij de ambitie tot afbouw van bedden, regiobinding, regionale samenwerking, vereenzaming/ontregeling, integraal werken, veiligheid en verward gedrag enerzijds theoretisch duiden, en hierin vervolgens een duidelijke verbinding leggen naar mogelijke concrete beleidsregels en interventies voor gemeenten.  Met deze bagage brengen we met de geïnteresseerden zodra dit weer kan* een studiereis aan Finland, waar het ‘gewoon wonen’ inmiddels hand in hand gaat met een gestage afname van het aantal dakloze personen. Lees hier meer.

Executive programma GGZ in het sociaal domein
Hoe kunnen we thema’s binnen de GGZ zoals de regionale samenwerking en de veranderingen in het aanbod beter plaatsen en begrijpen? En op welke manier kunnen we de ontwikkelingen, innovaties en sturing geven in de verschillende domeinen? In dit executive programma bespreken we  hoe de huidige GGZ is ingericht en welke vormen we tegenkomen. Het grootste vraagstuk ligt bij de verschuiving van het ‘waarom’. Daarnaast komen je praktijkvoorbeelden aan bod en is er ruimte voor het bespreken van je eigen  casuïstiek. De opgedane kennis nemen we mee op werkbezoeken bij lokale initiatieven die de GGZ zorg inrichten op een manier die past bij de ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast zijn er gastdocenten die verdieping brengen omtrent de verschillende thema’s.  Lees hier meer.

Leerdoel
Deelnemers verwerken op interactieve wijze informative die zij nodig hebben om instrumenten in te richten die kunnen worden gebruikt bij de verschillende transformaties in het sociaal domein. Daarnaast worden zij in staat gesteld om keuzes te kunnen maken tussen de diverse geboden oplossingen en om gericht te sturen op ontwikkelingen in BW & MO en GGZ.

Doelgroep
Beleidsmakers in het sociale domein op het gebied van MO & BW, GGD, veilig thuis, wonen en werk en inkomen, zowel afkomstig uit gemeenten als vanuit aanbieders van zorg en ondersteuning.

Voordelen
Uw voordelen na het volgen van de opleiding:
• U bent goed op de hoogte van de inhoudelijke ontwikkelingen
• U versterkt uw rol als gesprekspartner

Voordelen voor uw werkgever:
• U kunt uw bestuurder beter bedienen.
• U versterkt de onderhandelingspositie van uw organisatie.


Speciale maatregelen i.v.m. COVID-19
We zijn blij dat alle onze masterclasses weer fysiek van start kunnen gaan dit najaar! Omdat het executive programma onder de noemer ‘onderwijs’ valt heeft het toestemming van de UvA om het onderwijs in fysieke zin door te laten gaan.

De locaties waar de masterclasses plaatsvinden houden zich aan de regels van het RIVM. Wij zorgen op elk van onze locaties voor een goed geventileerde ruimte waarbij er voldoende ruimte is om op 1.5 meter van elkaar onderwijs te volgen. Ook zal er bij binnenkomst aan iedereen worden gevraagd om handen te ontsmetten.

Regels
Daarnaast, zoals overal, geldt bij ons ook dat we ons tijdens de bijeenkomsten aan een aantal regels dienen te houden:

 1. Blijf bij de volgende klachten thuis en laat je testen.
  • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
  • hoesten
  • benauwdheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van smaak of reuk.
  • Dit geldt ook wanneer iemand in jouw huishouden dergelijke klachten heeft
 2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar en respecteer elkaars ruimte
 3. Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog.
 4. Volg de aanwijzingen van de locatie op.
 5. Als je op vakantie bent geweest in een gebied dat een ‘oranje of rood’ reisadvies had tijdens je bezoek vanwege het oplopende aantal besmettingen, dan vragen wij je om de afspraken tot gedurende 10 dagen na terugkomst om te zetten naar digitale aanwezigheid. Mail in dit geval even met tahmee@cqp.nl of n.f.boesveldt@uva.nl om te overleggen hoe dit te organiseren. 

Zo zorgen we er samen voor dat we de bijeenkomsten fysiek kunnen blijven aanbieden. Mochten er tussentijds strengere maatregelen nodig zijn, dan brengen wij hier elk van de (potentiele) deelnemers  tijdig van op de hoogte. 


Nieuws Executive Programma

Delen