Wervingswijze

In het kader van ons onderzoek trianguleren wij de perspectieven van zowel service gebruikers als stakeholders betrokken bij de MO/BW-keten. Om beide groepen deelnemers uit te nodigen voor een interview gebruiken we daarbij verschillende wervingsteksten welke hieronder te vinden zijn:

Deel je verhaal en ontvang een tegoedbon van €10,- !
Maak jij gebruik van de Maatschappelijke Opvang of Beschermd wonen? Of heb jij hier eerder gebruik van gemaakt en ontvang je ambulante zorg? Dan nodigen wij jou graag uit voor een gesprek!
De Universiteit van Amsterdam doet onderzoek naar ervaringen rondom wonen, aangeboden hulpverlening en het weer zelfstandig wonen na verblijf in een voorziening. Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen die hun ervaringen willen delen over de uitvoering van gemeentelijk beleid. Uiteindelijk hopen wij zo beter zicht te krijgen op wat er goed gaat of nog beter kan. Om het cliëntenperspectief zo goed mogelijk te achterhalen zijn ervaringsdeskundigen samen met onderzoekers getraind om interviews af te nemen (maximaal 1 uur). Je verhaal wordt anoniem verwerkt.
Dus, wil jij je ervaringen wel delen, een bijdrage leveren aan dit onderzoek en de tegoedbon in ontvangst nemen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar n.f.boesveldt@uva.nl
Of bel: 0638075054 Bij voorbaat dank!

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan langlopend onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de ambulantisering en regionalisering van cliënten MO en BW.
Het onderzoek kent een looptijd van vijf jaar, wordt betaald door gemeenten en kan rekenen op de steun van een begeleidingsgroep waar verschillende aanbieders, verzekeraars en cliënten deel van uitmaken. Ambulantisering heeft betrekking op het (weer) zelfstandig wonen, en regionalisering slaat op de toegenomen verantwoordelijkheid voor kleinere gemeenten. De doelgroep MO/ BW-cliënten is breed, en verwijst naar de gemeentelijke doelgroepen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We zijn geïnteresseerd in het verklaren van uitkomsten van ambulantisering en regionalisering op cliëntniveau op basis van onderzoek naar politiek- bestuurlijke processen. Voor dit onderzoek worden daarom interviews gehouden met betrokken Wmo professionals, beleidsmakers, wethouders, woningcorporaties, klinische ggz, politie en cliënten. De resultaten van dit onderzoek worden in geanonimiseerde vorm zoveel mogelijk gedeeld, om bij te kunnen dragen aan beter beleid en uitkomsten hiervan in gemeenten.