Respondenten- stakeholders

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan langlopend onderzoek onder Nederlandse gemeenten naar de ambulantisering en regionalisering van cliënten MO en BW.

Het onderzoek kent een looptijd van vijf jaar, wordt betaald door gemeenten en kan rekenen op de steun van een begeleidingsgroep waar verschillende aanbieders, verzekeraars en cliënten deel van uitmaken. Ambulantisering heeft betrekking op het (weer) zelfstandig wonen, en regionalisering slaat op de toegenomen verantwoordelijkheid voor kleinere gemeenten. De doelgroep MO en BW-cliënten is breed, en verwijst naar de gemeentelijke doelgroepen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. We zijn geïnteresseerd in het verklaren van uitkomsten van ambulantisering en regionalisering op cliëntniveau op basis van onderzoek naar politiek- bestuurlijke processen. Voor dit onderzoek worden daarom interviews gehouden met betrokken Wmo professionals, beleidsmakers, wethouders, woningcorporaties, klinische ggz, politie en cliënten. De resultaten van dit onderzoek worden in geanonimiseerde vorm zoveel mogelijk gedeeld, om bij te kunnen dragen aan beter beleid en uitkomsten hiervan in gemeenten.