Project Living Lab – eerst een (t)huis
Eerst een woning, dan je leven weer op de rit. Dat is het doel van het Living Lab Eerst een Thuis. Een samenwerking tussen zestien Utrechtse gemeenten (U16), woningcorporaties en zorgorganisaties. Met financiering vanuit het Rijk verzorgen ze in twee jaar tijd 200 woningen en begeleiding voor mensen die nu nog dakloos zijn. In 2020 werd daarom Living Lab Eerst een Thuis in het leven geroepen. Daarin experimenteren samenwerkende partijen in de praktijk met innovatieve oplossingen voor betere doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang, volgens de uitgangspunten van Housing First.

Lerende omgeving van een Living Lab
Samen met de Hogeschool Utrecht volgt de UvA de ontwikkelingen van dit project in een Living Lab. We volgen wat het effect is van dit plan en de innovatieve maatregelen die ingezet zullen worden. Hiermee creëren we een lerende omgeving en de mogelijkheid te onderzoeken hoe het model van Eerst een Thuis uitwerkt in de praktijk.

In een Living Lab is er sprake van een ‘real-life’ omgeving, waarbij de ‘eindgebruikers’ een prominente rol hebben. Dat geldt ook voor het Living Lab Eerst een thuis regio Utrecht. Het Living Lab is multidisciplinair,
wordt gedragen door de praktijk (gemeentelijke-, woon- en zorgprofessionals), ervaringskennis van bewoners/cliënten en wetenschappelijke kennis (drie kennisbronnen).

Onderzoeksactiviteiten
De komende 1,5 jaar volgt de UvA de ervaringen van bewoners op verschillende Living Lab-locaties in de regio Utrecht. In interviews die worden afgenomen door duo-onderzoekers van UvA-onderzoekers en ervaringsdeskundigen worden de ervaringen opgehaald van de bewoners. Naast een algemeen beeld over herstel van bewoners binnen het Living Lab zal de UvA ook terugkoppelingen doen van de cliëntervaringen gerelateerd aan de verschillende woonlocaties. Deze ervaringen bieden input voor het leerproces van de begeleiders op de verschillende locaties.

Naar verwachting zullen de eerste uitkomsten van het onderzoek rond de zomer 2023 worden gepubliceerd. Deze zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Nieuwsbrieven Living Lab
De projectleiders van het Living Lab publiceren regelmatig nieuwsbrieven met informatie over de vorderingen van het project en ervaringen van bewoners. Ook de UvA en de HU leveren regelmatig input voor deze brieven. Je leest ze hieronder.

Nieuwsbrief jan 2022
Nieuwsbrief februari 2022
Nieuwsbrief maart 2022
Living lab special: buurtparticipatie

Meer weten?
Op de hoogte blijven? Of behoefte aan meer informatie, kijk eens op de website van Eerst een Thuis.


Nieuws onderzoekscasus Living Lab

Delen