Project Living Lab – eerst een (t)huis
Eerst een woning, dan je leven weer op de rit. Dat is het doel van het Living Lab Eerst een Thuis. Een samenwerking tussen zestien Utrechtse gemeenten (U16), woningcorporaties en zorgorganisaties. Met financiering vanuit het Rijk verzorgen ze in twee jaar tijd 200 woningen en begeleiding voor mensen die nu nog dakloos zijn. In 2020 werd daarom Living Lab Eerst een Thuis in het leven geroepen. Daarin experimenteren samenwerkende partijen in de praktijk met innovatieve oplossingen voor betere doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang, volgens de uitgangspunten van Housing First.

Lerende omgeving van een Living Lab
Samen met de Hogeschool Utrecht volgt de UvA de ontwikkelingen van dit project in een Living Lab. We volgen wat het effect is van dit plan en de innovatieve maatregelen die ingezet zullen worden. Hiermee creëren we een lerende omgeving en de mogelijkheid te onderzoeken hoe het model van Eerst een Thuis uitwerkt in de praktijk.

In een Living Lab is er sprake van een ‘real-life’ omgeving, waarbij de ‘eindgebruikers’ een prominente rol hebben. Dat geldt ook voor het Living Lab Eerst een thuis regio Utrecht. Het Living Lab is multidisciplinair,
wordt gedragen door de praktijk (gemeentelijke-, woon- en zorgprofessionals), ervaringskennis van bewoners/cliënten en wetenschappelijke kennis (drie kennisbronnen).

Onderzoeksactiviteiten
De komende 1,5 jaar volgt de UvA de ervaringen van bewoners op verschillende Living Lab-locaties in de regio Utrecht. In interviews die worden afgenomen door duo-onderzoekers van UvA-onderzoekers en ervaringsdeskundigen worden de ervaringen opgehaald van de bewoners. Naast een algemeen beeld over herstel van bewoners binnen het Living Lab zal de UvA ook terugkoppelingen doen van de cliëntervaringen gerelateerd aan de verschillende woonlocaties. Deze ervaringen bieden input voor het leerproces van de begeleiders op de verschillende locaties.

Naar verwachting zullen de eerste uitkomsten van het onderzoek rond de zomer 2023 worden gepubliceerd. Deze zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Nieuwsbrieven Living Lab
De projectleiders van het Living Lab publiceren regelmatig nieuwsbrieven met informatie over de vorderingen van het project en ervaringen van bewoners. Ook de UvA en de HU leveren regelmatig input voor deze brieven. Je leest ze hieronder.

Nieuwsbrief jan 2022
Nieuwsbrief februari 2022
Nieuwsbrief maart 2022
Living lab special: buurtparticipatie


Online ontmoeting ‘beschermd thuis in de samenleving’ Living Lab – 23 mei 2022

De U16 gemeenten (Utrecht en regiogemeenten) hebben afgesproken om een inhaalslag te maken in het zelfstandig wonen in de wijk van mensen die dak- of thuisloos zijn. In het ‘Living Lab Eerst een Thuis’ realiseren de gemeenten, corporaties en zorgaanbieders voor 200 dak- en thuisloze personen in de regio Utrecht een huis. Dit vanuit het gedachtegoed dat herstel begint bij het hebben van een eigen huis. Het huisvesten en begeleiden in dit project gaat volgens de uitgangspunten van ‘Housing First’, letterlijk: eerst een huis/naar een stabiele woonplek. Op deze manier ervaart iemand rust en veiligheid, omdat niet steeds gezocht hoeft te worden naar een nieuwe slaapplek. Vanuit dat eigen huis kan iemand, met begeleiding en ondersteuning op maat, werken aan herstel en aan een zelfstandig bestaan. Voor mensen met een kwetsbare achtergrond als dakloosheid, verslaving of psychiatrische problematiek is het (weer) zelfstandig wonen een hele opgave.

In deze online sessie gingen Nienke Boesveldt, Marte Kuijpers (onderzoekers MO/BW), Aly Gruppen (onderzoeker HU en docent Social Work), Maarten Davelaar (zelfstandig onderzoeker, tevens verbonden aan de HU) in op de belangrijkste resultaten die zijn gebaseerd op het 1e jaar van het Living Lab.

De Powerpoint kun u hier downloaden.


Meer weten?
Op de hoogte blijven? Of behoefte aan meer informatie? Kijk eens op:


Nieuws onderzoekscasus Living Lab

Delen