Exploratief onderzoek naar langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland

In opdracht van de Regenboog Groep doen de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit onderzoek naar de levens van langdurig ongedocumenteerde ouderen in Nederland. Dit zijn mensen die langer dan 10 jaar zonder geldig verblijfsvergunning  in Nederland wonen en ouder zijn dan 50 jaar. Er ontbreekt veel feitelijke kennis over de leefomstandigheden en behoeftes van deze groep ouderen. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen over onder andere huisvesting, inkomen en gezondheid van deze mensen en de problemen die hierbij komen kijken. Voor het onderzoek  worden er 45 interviews afgenomen met ongedocumenteerde ouderen. Vervolgens zal een groep juristen met deze nieuw informatie naar manieren zoeken om de kwetsbare positie van deze mensen te verbeteren.

De hoofdonderzoekers van het onderzoek zijn:

Richard Staring (Erasmus) is  fulltime hoogleraar Empirische Criminologie. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar irreguliere migratie en onrechtmatig verblijf vanuit het perspectief van migranten.

Nienke Boesveldt (UvA) is opgeleid als sociaal wetenschapper en maakte daklozenbeleid bij gemeenten, o.a. i.s.m. De Regenboog. Zij promoveerde op daklozenbeleid (2015) en leidt sinds 2018 langlopend onderzoek naar dakloosheid en ggz, waarbij cliënten-interviews worden gedaan door duo’s met ervaringsdeskundigen

Mieke Kox (UU) is werkzaam als postdoc ‘Sociale Geografie en Planologie’ doet onderzoek naar de ervaringen van nieuwkomers Daarnaast rondt zij momenteel haar promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam af over hoe ongedocumenteerden betekenis geven aan vreemdelingenbeleid.

Verwachte eindrapportage: najaar 2021

Dit onderzroek is onderdeel van een breder traject, meer informatie vind je hier.

Delen