In de regio Gooi- en Vechtstreek is gekozen voor een onderzoeksduur van twee jaar. De afgelopen twee jaren brachten we met ons onderzoek het werkveld in de regio in beeld. De rapportages van beide metingen en bijbehorende factsheets vindt u hieronder. 


Onderzoeksmeting 2 (2020)

Onderzoeksrapportage 2020 Gooi- en Vechtstreek, tweede meting
Facthsheet 2020 Gooi- en Vechtstreek, tweede meting

Onderzoeksmeting 1 (2019)

Onderzoeksrapportage 2019 Gooi- en Vechtstreek

Delen