Het onderzoek in de regio Gooi- en Vechtstreek is in volle gang en loopt tot en met 2020 (twee onderzoeksmetingen). Momenteel zijn we bezig met de tweede onderzoeksmeting. De eerste onderzoeksrapportage leest u hieronder. 

Onderzoeksmeting 1 (2019)

Onderzoeksrapportage 2019 Gooi- en Vechtstreek

Delen