‘They have a long history of serving their own communities separate from homelessness. Now, part of that argument is where do homeless people come from? They do not come from the planet homeless.’

Doelen van de Stichting Planet Homeless
1. De Stichting heeft ten doel de landelijke voortgang van de ontwikkeling van beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) volgen, in combinatie met het delen van kennis in de praktijk.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen van wetenschappelijk onderzoek met en over personen met dak- en thuisloosheid, problemen met de geestelijke gezondheid en/of verslaving.

3. De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De Stichting Planet Homeless bereikt haar doel de ontwikkeling te volgen, mede door onderzoek in Nederlandse regio’s in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, onder te brengen in haar Stichting.

Bestuursleden
Dr. Nienke Boesveldt (Voorzitter)
Ir. Michiel van Hees (Penningmeester)
Korien Jurgens (Secretaris)
Nina van den Berg
(Algemeen Bestuurslid)
Sanneke Boesveldt
(Algemeen Bestuurslid)

Bestuursleden ontvangen geen inkomsten van de stichting voor hun werkzaamheden, slechts declarabele kosten worden bekostigd.

KvK-nummer 75747057

Afschrift akte van oprichting Stichting Planet Homeless

Delen